วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลำนางรอง ครั้งที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการศูนย์เรียนรู่้ผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการศูนย์เรียนรู่้ผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์เรียนรู่้ผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำสูจบัตรการแข่งขันกีฬา อบต.ลำนางรอง ครั้งที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อชุดสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาอบต.ลำนางรอง ครั้งที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง