วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดทำวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมขนย้ายในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง