วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยระดับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อน,คลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานคึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้าง- เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง