วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9768 บุรีรัมย์ รหัส 001-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กฉ 8634 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันพืช น้ำปลาทิพรส ปลากระป๋อง เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมรายที่ตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง