วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายวัลลบ สอนรัมย์ ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 (บริเวณ ซอยที่ทำเลหมู่บ้าน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 (บริเวณ ซอยเข้าร้อยรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 (บริเวณ ซอยเข้าวัดอาจารย์ฮาร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก เกรด A ซูเปอร์แวร์ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายสงวน ไปสี่แยกขึ้นวัดซับประดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำผลิตน้ำประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง