วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานคึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้าง- เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 (บริเวณ ซอยจากหมู่บ้าน ไปบ้านฝรั่งจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 (บริเวณ ซอยบ้านนายอำเภอ ไปทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 (บริเวณ ซอยตรงข้ามหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง