วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดภูฐานเจ้าป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดทรัพย์ประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดคลองหินนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดป่าเขากระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดลำนางรองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดคลองหินศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้สหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 ถึง 100 คน (สถ.ศพด.3) บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง