วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยหอถังสูง ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายวัลลบ สอนรัมย์ ไปทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 (บริเวณ ซอยที่ทำเลหมู่บ้าน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 (บริเวณ ซอยเข้าร้อยรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 (บริเวณ ซอยเข้าวัดอาจารย์ฮาร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก เกรด A ซูเปอร์แวร์ พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 (บริเวณ ซอยบ้านนายสงวน ไปสี่แยกขึ้นวัดซับประดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำผลิตน้ำประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง