วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อนและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตน้ำอ่างระหอกเกตุ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง