วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุในโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง