วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง