วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกเปิดร่องน้ำ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกเปิดร่องน้ำ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกเปิดร่องน้ำ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดเขาฝอยลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดใหม่สามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดใหญ่ลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง