วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงห้องสภา อบต.ลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดภูฐานเจ้าป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดทรัพย์ประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดคลองหินนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดป่าเขากระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดลำนางรองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดคลองหินศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้สหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง