วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ( ค่าขนม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562(ค่าอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อสารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง