วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดคลองหินศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้สหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 ถึง 100 คน (สถ.ศพด.3) บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดโคกเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
สารส้มขุ่นก้อน
7  ก.พ. 2562
ซื้อแว่นสายตาตามโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้่มีความผิดปกติทางสายตา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง