วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๐๐๓ -๕๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัส 003-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-58-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง