สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


หน่วยงานร่วมสอบเคส บ้านเพลิงไหม้ ณ หมู่ที่1 ต.ลำนางรอง 19-01-2564


วันที่ 19 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
นายเทิดพันธ์  ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สัสดีอำเภอ สรรพกรอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง พร้อมปลัด/รองปลัด อบต. มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม กำนันตำบลลำนางรอง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นางดี หม่องกระโทก พร้อมครอบครัว บ้านเลขที่ 53 ม. 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง  และนายสมควร  หม่องกระโทก พร้อมครอบครัว บ้านเลขที่ 195 ม. 1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือต่อไป
*ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง
.
คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ  บุญทะรา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมหมาย  ปุเรนเต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ  ศิลปมณี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
*พร้อมด้วย
นายณัฐพงษ์  ดาษไธสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
นางสาวยุพา  ธรรมนาม และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
*ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบลจากสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
นางสาวกรรัตน์  กาวกระโทก   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
.
ซึ่งในวันนี้ คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
และนายณัฐพงษ์  ดาษไธสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ร่วมกับ กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์(พมจ.) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมสอบเคส เก็บข้อมูลจากผู้ประสบเหตุฯทั้ง 2 ครอบครัว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการต่อไป
.
ภาพโดย... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650