สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ_ครูศิรินภา และ ครูเพ็ญศิริ วันที่ 31-05-2564


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสิริพร  วอนสุข ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
นางจันทนา  เพชรโต ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
นายวิทยา  ชาติคำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1. นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล ประธานกรรมการผู้ประเมินฯ
2.นางนันทิดา นนท์จันทร์ คณะกรรมการผู้ประเมินฯ
.
ในการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
1. นางสาวศิรินภา  โชรัมย์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ขอรับการประเมิน)
2. นางสาวเพ็ญศิริ  บำเพ็ญพงษ์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ ในสังกัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ขอรับการประเมิน)
.
ภาพโดย... นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง