สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ 27-07-2564 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิพนธ์  ต้นจาน นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกฤษ  มัดจุปะ นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย 
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง ซึ่งในวันนี้ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย วปร. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง