สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์