สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายสุริยะ  ศิลปมณี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
 
 
   
  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
 
 
-ว่าง- นางสาวณฐมน  ขวัญแดง -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139119 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน