สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ผลงานของบุคลากร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    ธ.ก.ส.สาขาโนนดินแดง แสดงความขอบคุณ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้ส่งมอบเงินคืนในส่วนที่ ธ.ก.ส.จ่ายเกินมา... วันที่ 30-04-2564 65
  1 ธ.ค. 2563    อบต.ลำนางรอง ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) วันที่ 30-11-2563 64
  19 ต.ค. 2563    นายก อบต.ลำนางรอง ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล "สิงห์ทอง" พร้อมเกียรติบัตร"สาขา ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี" ประจําปี 2563 (รางวัลธรรมาภิบาล) 66
  9 มี.ค. 2563    เผยแพร่บทคัดย่อ : การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้แนวคิดการเต้นเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก(อายุ 2 ขวบ) โดยนางสิริพร จันทร์อยู่จริง ครู ศพด.ในสังกัด อบต.ลำนางรอง 66
  17 ม.ค. 2563    นางสาวศิรินภา โชรัมย์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) ศพด.บ้านหนองบอน ในสังกัด กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร รางวัล "ครูดีศรีโนนดินแดง" ประจำปี 2563 ประเภท ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกิจกรรม "วันครู ประจำปี 2563" 67
  21 ต.ค. 2562    พิธีรับมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของ อปท. ในโครงการ "มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 66
  25 ก.ย. 2562    อบต.ลำนางรอง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไปใช้ประโยชน์ 68
  30 ม.ค. 2562    การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์(Airbnb) ของ อบต.ลำนางรอง เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่พัก (หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านคลองโป่ง ต.ลำนางรอง) ตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 158
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999740 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน