สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประกาศสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     ข้อมูลจากระบบ e-plan.nacc ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
 
 
 
   


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 12-07-2564...

อบต.ลำนางรอง รับการตรวจประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 05-07-2564...


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 12-07-2564...

อบต.ลำนางรอง รับการตรวจประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 05-07-2564...

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 05-07-2564...

อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine) ณ วัดโนนดินแดงใต้ วันที่ 30-06-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 28-06-2564...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง วันที่ 26-06-2564...

กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 - 25 มิ.ย.2564...
 
 
22 ก.ค. 2564 ประกาศสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ทุกแห่ง...
29 มิ.ย. 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.1 (ดงใหญ่)ประกาศให้เจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผ...
22 มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ก่อสร้างที่พักริมทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น...
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบ...
7 มิ.ย. 2564 กำหนดการโครงการออกพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประ...
31 พ.ค. 2564 อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
2 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
2 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
25 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หม...
25 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฐานเจ้าป่า หม...
16 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
6 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
6 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
18 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ประกาศสภา อบต.ลำนางรอง
ผลงานของบุคลากร
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ/กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
วารสาร อบต.ลำนางรอง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298438 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน