สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานส่งของ โปรดรับ - ส่งสินค้า นอกอาคารสถานที่ราชการ อบต.ลำนางรอง (มาตรการป้องกันโควิด-19)     แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ ปีงบประมาณ 2564     แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ ปีงบประมาณ 2563      
 
 
 
   


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง อปพร. ลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน และกิ่งไม้หักขวางไหล่ทาง วันที่ 07-05-2564...

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 06-05-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 03-05-2564...


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง อปพร. ลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน และกิ่งไม้หักขวางไหล่ทาง วันที่ 07-05-2564...

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 06-05-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 03-05-2564...

ธ.ก.ส.สาขาโนนดินแดง แสดงความขอบคุณ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้ส่งมอบเงินคืนในส่วนที่ ธ.ก.ส.จ่ายเกินมา... วันที่ 30-04-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 26-04-2564...

จุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 2564 อบต.ลำนางรอง...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 19-04-2564...

พิธีมอบบ้านให้ นางดี หม่องกระโทก ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง วันที่ 16-04-2564...
 
 
6 พ.ค. 2564 ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานส่งของ โปรดรับ - ส่งสินค้า นอกอาคา...
30 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการของ ธกส. สาขาโนนดินแด...
29 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปร...
27 เม.ย. 2564 แถลงการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 8 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบ...
20 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการของ ธ.ก.ส. สาขาโนนดินแ...
19 เม.ย. 2564 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัด อบต.ลำนางรอง เนื่องจากสถา...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
2 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองมะนาว บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11
2 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9
2 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณฝาย มข. บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองมะนาว บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระ บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบอน หมู...
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงบริเวณฝาย มข. บ้านลำนางรอง ...
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโคกเพชร หมู...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
กฏหมาย
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 233620 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน