สารคดีของ ร.9
สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บริเวณที่ตาเริญ คลองลำนางรอง หมู่ 10 ตำบลลำนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding     ประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ-ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉบับ-3-2      
 
 
 
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 17 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.2 และ ม.14


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.1 และ ม.10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.3 และ ม.15


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.5 และ ม.13


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 0 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

เสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.4 และ ม.9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2566

ประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 13 มี.ค. 2566

ประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ม.8 และม.12


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเสวนาจัดตั้งสภาอาหารตำบลประจำกลุ่มบ้าน ตามโครงการ “สภาอาหารและโภชนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ “อาหารมั่นคง ปลอดภัย ประเทศไทยมั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 1 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมีนาคม 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน กิจกรรมกีฬาเยาวชน กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การดำเนินงานสภาชุมชนอาหารปลอดภัย สภาเด็กและเยาวชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 4 มี.ค. 2566

พิธีแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง ในประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางศศิธร พวงประโคน นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง สส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้บริหารหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีฯ ณ วัดป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2566

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองโป่งเขากระเจียว


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ บ้านคลองโป่งเขากระเจียว โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้บริหารหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีฯ ณ บ้านคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2566

พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ร่วมกับ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง และนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมฟังพระสงฆ์เจริญภาวนาคาถา ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ณ บ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย กิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2566 พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 5 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2566

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อนชวนเพื่อนวิ่ง@โนนดินแดง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อนชวนเพื่อนวิ่ง@โนนดินแดง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจบริเวณจัดงาน ณ เขื่อนลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2566

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตัวแทนจากโรงพาบาลโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครัวแก้มใส ครัวกลาง และเมนูกลาง
2. การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
3. การรวบรวมข้อมูลของเด็กต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
4. การจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และกีฬาเยาวชนฯ
5. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
6. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2566

LEMON CAMP


LEMON CAMP ลานกางเต็นท์แห่งใหม่ในอำเภอโนนดินแดง เป็นลานกางเต็นท์ที่มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ยิ่งเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกหลายเท่าตัวและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่น้อย มองไปทางไหนก็สบายตา ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนร่มรื่น สายแคมปิ้งอย่าพลาดเป็นอันขาด หรือจะเป็นสายถ่ายรูปเช็คอินก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆ อีกมายมาย
LEMON CAMP ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปกางเต็นท์แคมปิ้ง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้เลยคะ
- นางสาวสมร เท่าไม้สม ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 โทร. 062-396-8481
- นางอัมพร ทดกลาง ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 โทร. 089-585-3206
- นางวันเพ็ญ กระแสรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โทร. 087-099-0460
- นายสุพจน์ จันทร์นอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 6 โทร. 065-015-0335
- นายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 โทร. 098-207-9705
- นายพิศนุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 โทร. 088-044-1117

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 7 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรมกินปลาหน้าเขื่อน กิจกรรมตลาดนัดโค-กระบือ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 5 ก.พ. 2566

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายพิศณุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 และนายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายสวรรค์ คุรุรัมย์ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 5 ก.พ. 2566

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายพิศณุ หลอมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 11 และนายสมชาย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 7 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นางสาวสุภาภรณ์ คงอำมาตย์ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 31 ม.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับดำเนินงานต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง กิจการเกี่ยวกับเยาวชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 30 ม.ค. 2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายชัยณรงค์ เกิงรัมย์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 25 ม.ค. 2566

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงถึงจุดชมวิวเขากระทุน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 21 ม.ค. 2566

โครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำในการเรียน ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2566

งานแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566 ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอโนนดินแดง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตรและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ประชุมคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อีกทั้งประชาสัมพันธ์โครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2566

ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 2 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางลำพูน ครอบแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
Cr.รูปจากไลน์กลุ่มราชสีห์ อ.โนนดินแดง

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 27 ธ.ค. 2565

กิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง บ้านป่าไม้สหกรณ์หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแสดงสินค้าชุมชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเราสู้อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 13 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.83+680 – กม.84+800 ระยะทางรวม 1.120 กิโลเมตร ซึ่งจัดโดยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”ภายใต้กิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2565

โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565


ในการนี้ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรในตำบลลำนางรองได้มีพื้นที่กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2565

การประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนแปลงผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย โดยให้มีในทุกชุมชน

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank” ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ

3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง

4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และยังได้สารบำรุงดินจากการทำถังขยะเปียก

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2565

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้จัดทำโครงการตลาดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรองรับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองอีกด้วย

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

มอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาลอยกระทง ลอยประทีป และโคมไฟ รวมถึงออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้หลายพื้นที่ในตำบลลำนางรองมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดจนอาจเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน อาชญากรรม หรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานสภาอาหารและโภชนาการ ภัยช้าง งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 80 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2565

จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

>>โดยมี นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565 ณ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 17 ต.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ งานสภาอาหารและโภชนา ภัยช้าง พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2565

ตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พี่น้องชาวตำบลลำนางรอง นำผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่นตามฤดูกาล คุณภาพดี และปลอดสารพิษ มาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 65 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นางสมพงษ์  ประวะระ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 83 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 98 คน)

วันที่ 19 ก.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 67 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

ประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน โดย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 92 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรองเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้จน คนบุรีรัมย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับครัวเรือน แบบพุ่งเป้ารายบุคคล
โดย นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

(ผู้อ่าน 90 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) 

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 93 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นายวีระศักดิ์ ปะวันเตา ณ วัดลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ.เขตอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 106 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2565

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 96 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4  

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณริมสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 144 คน)

วันที่ 22 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายนิรันต์ อินทร์นาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 94 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่หารือกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็นฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมกับนางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หารือกับ นายอารี แขสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 85 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะ พัฒนาฝีมือของผู้ควบคุมและผู้ดูแลระบบน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 103 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2565

ประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทรายอะเบทให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 200 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 10 มิ.ย. 2565

พิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดจากโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 118 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 153 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน และได้ปิดเทอมใหม่ไปโรงเรียนแต่เช้าพร้อมถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้เดินเครื่องเต็มกำลังงบประมาณขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้านที่ยกมือสนับสนุนงบประมาณในสภา

(ผู้อ่าน 138 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 116 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำแผนเข้างบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณ นายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 และนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ ที่ให้ข้อมูลนำเสนอปัญหาดังกล่าว

(ผู้อ่าน 128 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง เพื่อจัดทำแผนงบประมาณเส้นทางเข้าสู่ที่สาธารณะเส้นทางศึกษาวิถีชุมชนเพื่อการศึกษาดูงานในวันข้างหน้าตามยุทธศาสตร์แผน 3 ปี ในการนี้ขอบคุณนายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ,นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ, นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกฯ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ที่นำเสนอปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 12 พ.ค. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันต้นไม้ประจำปีของชาติถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

(ผู้อ่าน 138 คน)

วันที่ 11 พ.ค. 2565

โครงการเศรษฐกิจชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมสมาชิกตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 , กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 และกลุ่มปลูกพืชตามฤดูกาลบ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สมาชิก เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 188 คน)

วันที่ 9 พ.ค. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2565

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 134 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

กิจกรรมวันเด็ก 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

                    "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

  

(ผู้อ่าน 191 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง นำโดย นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง และคณะ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิก พอ.สว.อ.โนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง
(นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาววิไลพร เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง)
ร่วมลงพื้นที่ การออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm COVID-19 Vaccine) จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)
แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง จำนวน 100 ราย
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

 

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-09-2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางปราณี  ประตังพะลัง สมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง หมู่ที่ 8
ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง และได้รับเกียรติจากนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 402 คน)

วันที่ 2 ก.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัด อบต. ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 01-09-2564


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ  บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย  ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับ
นายธนพัฒน์ จันทะผิว ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำนางรอง ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน
ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าสู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้อย่างอบอุ่น 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ลำนางรองค่ะ
.
ขอขอบคุณทางครอบครัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากห้วยและเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาส่งด้วยค่ะ

(ผู้อ่าน 307 คน)

วันที่ 26 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2564 วันที่ 26-08-2564


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกิจกรรม “วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ขัดขวางการสร้างทางสายละหานทรายตาพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์จนสามารถสร้างได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลลยเดช โปรดเกล้าพระราชทานชื่อ และทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2523
โดยอำเภอโนนดินแดง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการ  ภาครัฐและภาคประชาชน 
จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ หัวหน้าส่วนราชการได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
.
ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 576 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 16-08-2564


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
โดยในวันนี้ นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยภรรยา
ได้มอบกาแฟสำเร็จรูป และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ผู้อ่าน 245 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 302 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 และบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 394 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ วันที่ 14-08-2564 และ15-08-25


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.
สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
*** กองคลัง อบต.ลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเมธ์สิรัญดา ธนันวรากิจจ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
*** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐริกา  ขวัญสุนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณรัตน์  คราดกระโทก คนงานทั่วไป
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.buriramcity.go.th/index.php/content_page/item/1330-25631203

(ผู้อ่าน 662 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564 วันที่ 12-08-2564


วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ประธานเปิดงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564
โดยมี ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนกลุ่มแปลงนาประณีต นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ณ บริเวณแปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในนาม อบต.ลำนางรอง
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

(ผู้อ่าน 287 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-08-2564


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เพื่อ