สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์สำหรับเขตตำบลลำนางรอง     กำหนดการโครงการออกพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7      
 
 
 
   


การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม จัดโดย U2T ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-06-2564...

นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 วันที่ 17-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 วันที่ 17-06-2564...


การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม จัดโดย U2T ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-06-2564...

นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 วันที่ 17-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 วันที่ 17-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 + หมู่ที่ 7 วันที่ 16-06-2564...

อบต.ลำนางรอง ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือ บ้านฐานเจ้าป่า ม.12 วันที่ 16-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองบอน หมู่8 และบ้านฐานเจ้าป่า หมู่12 วันที่ 15-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองโป่ง หมู่5 และบ้านเขากระเจียว หมู่13 วันที่ 14-06-2564...

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ2564 บ้านคลองหิน หมู่4 และบ้านคลองหินลาด หมู่9 วันที่ 11-06-2564...
 
 
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบ...
7 มิ.ย. 2564 กำหนดการโครงการออกพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประ...
31 พ.ค. 2564 อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...
14 พ.ค. 2564 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 ...
11 พ.ค. 2564 สปอตวิทยุกระจายเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมรณรงค์ป้องกัน...
6 พ.ค. 2564 ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานส่งของ โปรดรับ - ส่งสินค้า นอกอาคา...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
1 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่...
1 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1
1 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
21 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6
21 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4
4 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. บ้านป่า...
4 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านลำนางรอง หม...
4 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
25 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าไม้สหกรณ...
25 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหิน หมู่...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ประกาศสภา อบต.ลำนางรอง
ผลงานของบุคลากร
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ/กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
วารสาร อบต.ลำนางรอง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 272928 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน