สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน     เส้นทางละหานทราย-ตาพระยา(ทางหลวงหมายเลข 348) ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด ต.ลำนางรอง กำลังมีการก่อสร้าง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวัง     ชาวบ้านพบลูกจระเข้พันธุ์ไทย ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองยาง บ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง      
 
 
 
   


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 23-11-2563...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-11-2563...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 16-11-2563...


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 23-11-2563...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 17-11-2563...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 16-11-2563...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 12-11-2563...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 09-11-2563...

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญเร่งด่วนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 04-11-2563...

งานลอยกระทง อบต.ลำนางรอง 31-10-2563...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 02-11-2563...
 
 
23 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกา...
16 พ.ย. 2563 เส้นทางละหานทราย-ตาพระยา(ทางหลวงหมายเลข 348) ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด ต....
16 พ.ย. 2563 ชาวบ้านพบลูกจระเข้พันธุ์ไทย ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองยาง บ้านหนองเสม็ด ตำบ...
31 ต.ค. 2563 โครงการเขื่อนลำนางรองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาลุ่มน้ำลำนางร...
30 ต.ค. 2563 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วันเ...
21 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสา...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
14 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองลำนางรอง บริเวณใต้สระผลิตน้ำประปาบ้า...
13 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
13 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
29 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากระเจียว ห...
27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
18 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองลำนางรอง บริเวณใต้สระผล...
17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
กฏหมาย
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 146307 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน