สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     การจัดการกระดานเสวนา ในเว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง ตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้เว็บบอร์ด     ขอเชิญจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน พร้อมกันที่ อบต.ลำนางรอง ในวันจันทร์ที่ 20 ก.ย.2564 เวลา 08.30 น.      
 
 
 
   


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 21-09-2564...

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564...


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 21-09-2564...

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564...

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-09-2564...

อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัด อบต. ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 01-09-2564...

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2564 วันที่ 26-08-2564...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 24-08-2564...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 18-08-2564...
 
 
16 ก.ย. 2564 ขอเชิญจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน พร้อมกันที่ อบต.ลำนางรอง ใน...
13 ก.ย. 2564 ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้า...
6 ก.ย. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ด...
16 ส.ค. 2564 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา ...
6 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับชมวิดีโอ กิจกรรม อบต.ลำนางรอง ผ่าน YouTube ช่อง งานปร...
4 ส.ค. 2564 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวั...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
20 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต บ้านหนองเสม็ด หม...
20 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายผิวจราจร คสล. บ้าน...
13 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ท...
13 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหิน หมู่ท...
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู...
25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต บ้า...
25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายผิว...
17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
11 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ประกาศสภา อบต.ลำนางรอง
ผลงานของบุคลากร
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ/กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือประชาชน
วารสาร อบต.ลำนางรอง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357589 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน