สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment LPA) ประจำปี 2563     คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนุญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment LPA) ประจำปี 2562      
 
 
 
   


หน่วยงานร่วมสอบเคส บ้านเพลิงไหม้ ณ หมู่ที่1 ต.ลำนางรอง 19-01-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 18-01-2564...

อบต.ลำนางรอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนางรอง สัจจะวันละ 1 บาท อบต.ลำนางรอง วันที่ 18-01-2564...


หน่วยงานร่วมสอบเคส บ้านเพลิงไหม้ ณ หมู่ที่1 ต.ลำนางรอง 19-01-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 18-01-2564...

อบต.ลำนางรอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนางรอง สัจจะวันละ 1 บาท อบต.ลำนางรอง วันที่ 18-01-2564...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และสมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 วันที่ 16-01-2564...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ 16-01-2564...

งานป้องกันฯ อบต.ลำนางรอง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 วันที่ 16-01-2564...

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11-01-2564...

มาตรการ ศพด.ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอก2...
 
 
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการประกวดนางสาวบุรีรัมย์ ในกิจกรรมส่งเสริมกา...
18 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ...
12 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
11 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ...
8 ม.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
6 ม.ค. 2564 คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร...
10 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค...
7 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถ...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
30 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้า...
25 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์ ...
14 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองลำนางรอง บริเวณใต้สระผลิตน้ำประปาบ้า...
13 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
13 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองโป่ง หมู่...
29 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากระเจียว ห...
27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
18 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองลำนางรอง บริเวณใต้สระผล...
17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน...
Loading...
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
สาส์นจากปลัดอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ผลงานของบุคลากร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
กฏหมาย
 

 

สปอร์ตองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 166916 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน