สารคดีของ ร.9
สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 
  จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์      
 
 
 
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 25 ม.ค. 2566

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงถึงจุดชมวิวเขากระทุน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 21 ม.ค. 2566

โครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการยกระดับการศึกษาขยายโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชน ตำบลลำนางรอง ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำในการเรียน ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กบุคลากรกองการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพ การพูด การแสดงออกต่อหน้าชุมชน และได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ งานสภาอาหารและโภชนาการ งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2566

งานแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง ประจำปี 2566 ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอโนนดินแดง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตรและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ประชุมคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกเมนูกลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อีกทั้งประชาสัมพันธ์โครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2566

ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการแสดงสินค้าชุมชนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตำบลลำนางรอง และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 2 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางลำพูน ครอบแก้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
Cr.รูปจากไลน์กลุ่มราชสีห์ อ.โนนดินแดง

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 27 ธ.ค. 2565

กิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day พื้นที่ในตำบลลำนางรอง โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง บ้านป่าไม้สหกรณ์หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง เสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่

(ผู้อ่าน 4 คน)

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง การจัดกิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแสดงสินค้าชุมชน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 4 คน)

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเราสู้อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.83+680 – กม.84+800 ระยะทางรวม 1.120 กิโลเมตร ซึ่งจัดโดยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 5 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะชุมชน”ภายใต้กิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2565

โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565


ในการนี้ นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรในตำบลลำนางรองได้มีพื้นที่กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2565

การประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษในโครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจพัฒนาการ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนแปลงผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการปลูกผักและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและซ้อมแผนเผชิญเหตุบุกทำร้ายเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน ในกรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย โดยให้มีในทุกชุมชน

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank”


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” หรือ “Ground Water Bank” ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ

3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง

4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และยังได้สารบำรุงดินจากการทำถังขยะเปียก

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2565

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดผักสวยงามปลอดสารพิษ (ผักชนิดใบ) ในโครงการตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้จัดทำโครงการตลาดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรองรับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองอีกด้วย

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 7 พ.ย. 2565

มอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาลอยกระทง ลอยประทีป และโคมไฟ รวมถึงออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้หลายพื้นที่ในตำบลลำนางรองมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดจนอาจเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน อาชญากรรม หรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

(ผู้อ่าน 41 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานสภาอาหารและโภชนาการ ภัยช้าง งานประเพณีต่างๆ พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 71 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2565

จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565

>>โดยมี นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2565 ณ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 17 ต.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ งานสภาอาหารและโภชนา ภัยช้าง พร้อมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เร่งรัดติดตามงานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2565

ตลาดสีเขียว @ลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดสีเขียว @ลำนางรอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พี่น้องชาวตำบลลำนางรอง นำผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำถิ่นตามฤดูกาล คุณภาพดี และปลอดสารพิษ มาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนข้างที่ทำการ อบต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ หมู่ที่ 9


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริฯ ของชุมชนบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ด้วยการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียน ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นางสมพงษ์  ประวะระ ณ บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 74 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอาหารและโภชนาการ ตำบลลำนางรอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 19 ก.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

ประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้ขับขี่รถบริการรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 75 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 109 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน โดย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 75 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง


นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรองเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้จน คนบุรีรัมย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับครัวเรือน แบบพุ่งเป้ารายบุคคล
โดย นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) 

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร (บริเวณคูกันช้างด้านทิศตะวันตกบ้านโคกเพชร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 80 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ และเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลำนางรอง ให้แก่ทายาทของ นายวีระศักดิ์ ปะวันเตา ณ วัดลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2565

มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ.เขตอำเภอโนนดินแดง ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 87 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2565

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


อำเภอโนนดินแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน อำเภอโนนดินแดงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4  

>>โดยมี นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณริมสระเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 113 คน)

วันที่ 22 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสำรวย พ่วงแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และนายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายนิรันต์ อินทร์นาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 84 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่หารือกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็นฯ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โคตรประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมกับนางสาวจิดาภา บุญนะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หารือกับ นายอารี แขสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ผู้อ่าน 76 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะ พัฒนาฝีมือของผู้ควบคุมและผู้ดูแลระบบน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 87 คน)

วันที่ 6 ก.ค. 2565

ประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำนางรองปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทรายอะเบทให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 190 คน)

วันที่ 4 ก.ค. 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 114 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 128 คน)

วันที่ 10 มิ.ย. 2565

พิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงและพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดจากโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 105 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 141 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ห่างไกลสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน และได้ปิดเทอมใหม่ไปโรงเรียนแต่เช้าพร้อมถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้เดินเครื่องเต็มกำลังงบประมาณขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้านที่ยกมือสนับสนุนงบประมาณในสภา

(ผู้อ่าน 128 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 107 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำแผนเข้างบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณ นายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 และนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ ที่ให้ข้อมูลนำเสนอปัญหาดังกล่าว

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมนายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ลงพื้นที่สำรวจคูกันช้าง เพื่อจัดทำแผนงบประมาณเส้นทางเข้าสู่ที่สาธารณะเส้นทางศึกษาวิถีชุมชนเพื่อการศึกษาดูงานในวันข้างหน้าตามยุทธศาสตร์แผน 3 ปี ในการนี้ขอบคุณนายสุรินทร์ กลีบกลาง รองประธานสภาฯ , นายเจริญชัย ยาพยนต์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ,นายสุทัศน์ โครตประทุม รองนายกฯ, นายชัยรัตน์ คำสะรัมย์ เลขานุการนายกฯ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ที่นำเสนอปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ผู้อ่าน 110 คน)

วันที่ 12 พ.ค. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันต้นไม้ประจำปีของชาติถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

(ผู้อ่าน 127 คน)

วันที่ 11 พ.ค. 2565

โครงการเศรษฐกิจชุมชน


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมสมาชิกตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 , กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 และกลุ่มปลูกพืชตามฤดูกาลบ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สมาชิก เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 179 คน)

วันที่ 9 พ.ค. 2565

ประชุมพนักงาน อบต.


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน งานตามนโยบาย พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 110 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2565

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 7 เม.ย. 2565

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อติดตามภารกิจเร่งด่วน พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจไปยังประชาชน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานตามนโยบาย และการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 126 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

กิจกรรมวันเด็ก 2565


นายสันติ นาวีสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

                    "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

  

(ผู้อ่าน 183 คน)

วันที่ 16 ก.ย. 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.สต.บ้านลำนางรอง วันที่ 16-09-2564


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำ อ.โนนดินแดง นำโดย นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง และคณะ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิก พอ.สว.อ.โนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง
(นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาววิไลพร เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง)
ร่วมลงพื้นที่ การออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm COVID-19 Vaccine) จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)
แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง จำนวน 100 ราย
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

 

(ผู้อ่าน 316 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-09-2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางปราณี  ประตังพะลัง สมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง หมู่ที่ 8
ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง และได้รับเกียรติจากนางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 374 คน)

วันที่ 2 ก.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัด อบต. ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 01-09-2564


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ  บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย  ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลำนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับ
นายธนพัฒน์ จันทะผิว ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำนางรอง ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน
ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าสู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้อย่างอบอุ่น 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ลำนางรองค่ะ
.
ขอขอบคุณทางครอบครัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากห้วยและเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาส่งด้วยค่ะ

(ผู้อ่าน 291 คน)

วันที่ 26 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2564 วันที่ 26-08-2564


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกิจกรรม “วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ขัดขวางการสร้างทางสายละหานทรายตาพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์จนสามารถสร้างได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลลยเดช โปรดเกล้าพระราชทานชื่อ และทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2523
โดยอำเภอโนนดินแดง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการ  ภาครัฐและภาคประชาชน 
จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ หัวหน้าส่วนราชการได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
.
ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 546 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 16-08-2564


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
โดยในวันนี้ นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วยภรรยา
ได้มอบกาแฟสำเร็จรูป และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ผู้อ่าน 232 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 290 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพฯโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-08-2564


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในพื้นที่บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 และบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 382 คน)

วันที่ 15 ส.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ วันที่ 14-08-2564 และ15-08-25


อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.
สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
*** กองคลัง อบต.ลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเมธ์สิรัญดา ธนันวรากิจจ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
*** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐริกา  ขวัญสุนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณรัตน์  คราดกระโทก คนงานทั่วไป
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.buriramcity.go.th/index.php/content_page/item/1330-25631203

(ผู้อ่าน 581 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วย รองนายกฯ ร่วมงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564 วันที่ 12-08-2564


วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ประธานเปิดงาน “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564
โดยมี ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนกลุ่มแปลงนาประณีต นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ณ บริเวณแปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
.
ซึ่งในปีนี้ นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในนาม อบต.ลำนางรอง
เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

(ผู้อ่าน 260 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11-08-2564


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป
.
การประชุมสภาฯ ในวันนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
ในส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 09-08-2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 429 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine อำเภอโนนดินแดง วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่นอน และหมอน สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และศูนย์กักกันตัว Local Quarantine โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
ศูนย์กักกันโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ(COVID-19) อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน : นางสาววิไลพร  เก่งเดช  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 349 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 05-08-2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง
นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ตามที่ นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนางบุญเรือน รัตนา ในโอกาสผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง
.
จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอนย้ายมาจากกองทัพอากาศ 1 ท่านคือ พันจ่าอากาศเอกปุณรัตน์ แผ้วพลสง(ชื่อเล่น เป้ง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้เดินทางมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นวันแรก ได้แนะนำตัวในที่ประชุม
.
ก่อนปิดการประชุมในวันนี้
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานประจำหมู่บ้าน
นำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์
www.lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14

(ผู้อ่าน 471 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ส่งมอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พนักงาน อบต.ลำนางรอง และคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้เริ่มทยอยนำวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563)
ส่งมอบให้ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
.
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์
http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบพระคุณคุณครู-ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

(ผู้อ่าน 342 คน)

วันที่ 4 ส.ค. 2564

ขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ และจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 หน้าที่ทำการ อบต.ลำนางรอง


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น.
สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ดำเนินการขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

*** ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

http://lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=761&type_id=1

(ผู้อ่าน 203 คน)

วันที่ 4 ส.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง เข้าเวรสถานที่กักตัวโควิด-19 วัดโนนดินแดงใต้ ปี 2564 เริ่มวันแรก 01-07-2564


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับอำเภอและตำบล (อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอโนนดินแดง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine ของอำเภอโนนดินแดง ประกอบด้วย
1. ศูนย์กักกันตัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดินแดง (หลังเก่า) ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
2.ศูนย์กักกันตัว อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
ทั้งนี้ มีผู้ถูกกักตัวในสถานที่กักตัวฯ จำนวนทั้งหมด 50 คน
.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง มอบหมายให้ นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฯ โดยมี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
คณะเจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอโนนดินแดง มอบน้ำดื่ม โอวัลติน และกาแฟ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์กักกันตัว Local Quarantine อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้

(ผู้อ่าน 939 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง ปลัด อบต.ลำนางรอง มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง วันที่ 03-08-2564


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.
ในช่วงท้ายของการประชุมเรื่องการดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
มอบวารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง(หรือผู้แทน)
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ดำเนินการตามภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ได้เผยแพร่วารสาร อบต.ลำนางรอง(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2563) ในรูปแบบไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง เพื่อสะดวกในการเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์
http://lamnangrong.go.th/news.php?type_id=14

(ผู้อ่าน 324 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 02-08-2564


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 384 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 02-08-2564


วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง
โดยนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง 
และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งประจำในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอโนนดินแดง นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง
ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและหารือข้อราชการที่สำคัญของอำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 223 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง เข้าเวร ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง วันที่ 01-08-2564


วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร
ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ลำนางรอง และปลัด อบต.ลำนางรอง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง เข้าเวร ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง วันที่ 02-08-


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร
ณ โรงพยาบาลสนาม สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 174 คน)

วันที่ 31 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร พร้อมด้วย อปพร. อบต.ลำนางรอง ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ สวนหม่อนรีสอร์ท และปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม วันที่ 31-07-2564


วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. - 17.30 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.ลำนางรอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
ร่วมให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง พร้อมคณะ
ซึ่งได้เดินทางมามอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ณ สวนหม่อนรีสอร์ท และห้องพักภายในปั๊มน้ำมัน ปช.ปิโตรเลียม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
และร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนาม เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(ผู้อ่าน 331 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ 27-07-2564 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิพนธ์  ต้นจาน นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกฤษ  มัดจุปะ นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย 
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง ซึ่งในวันนี้ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย วปร. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 557 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2564

โครงการวันเข้าพรรษา 23-07-2564


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8 พร้อมคณะ
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง
ดาบตำรวจสมเกียรติ บุญมามอญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เจลแอลกอฮอล์ สังฆทานและสิ่งของปัจจัยที่จำเป็น แด่พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง
และพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
ณ วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 256 คน)

วันที่ 21 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ 19-07-2564 และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19-21 ก.ค.2564


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล) พนักงานจ้าง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ เข้าแถว เคารพธงชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้กล่าวให้โอวาท
ก่อนนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ
.
เวลา 09.00 น. นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 
พร้อมบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดการฝึกอบรมปรากฏตามไฟล์ภาพเอกสารที่แนบมาด้วย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
.
จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง (ผู้ประสานงานโครงการฯ นายวิทยา ชาติคำดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.080-2553691)

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 13 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 12-07-2564


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย 
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 187 คน)

วันที่ 9 ก.ค. 2564

อบต.ลำนางรอง รับการตรวจประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นางสาวธวัลหทัย  ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววณัชมล  อาวาทย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
นายขาล สอนฤทธิ์  สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง
นางพรประภา กรังสูงเนิน ท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(ผู้อ่าน 246 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 05-07-2564


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

.
ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวเอมอร พละเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 487 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 05-07-2564


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และทบทวนระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตามที่ นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งในการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของ อบต.ลำนางรอง ในครั้งนี้
ได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

(ผู้อ่าน 600 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine) ณ วัดโนนดินแดงใต้ วันที่ 30-06-2564


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.ลำนางรอง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานกักกันโรคท้องที่(Local Quarantine)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอโนนดินแดง
เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ณ วัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

.

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหาร-น้ำดื่ม
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต8
นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) อำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 386 คน)

วันที่ 28 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 28-06-2564


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 394 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง วันที่ 26-06-2564


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง 
ได้รับการประสานจาก CDCU อ.โนนดินแดง (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ระดับอำเภอ)
ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ณ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
เนื่องด้วย มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และมีกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเสี่ยงสูงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคลองโป่ง
.
ดำเนินการโดย... นายวีระชัย  สีตะริสุ และนายพิมนต์  ชื่นพงษา สังกัด สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 253 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 - 25 มิ.ย.2564


วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งจัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
นำโดย นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
พร้อมด้วย คณะครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย
ศพด.บ้านหนองเสม็ด 
ศพด.บ้านลำนางรอง
ศพด.บ้านโคกเพชร   
ศพด.บ้านคลองหิน 
ศพด.บ้านคลองโป่ง
ศพด.บ้านหนองบอน
ศพด.บ้านป่าไม้สหกรณ์
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
นักประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
และ นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในโครงการฯ
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

(ผู้อ่าน 329 คน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 21-06-2564


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
และนักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 180 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม จัดโดย U2T ตำบลลำนางรอง วันที่ 17-06-2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กิจกรรม การสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
.
โดย ได้รับเกียรติจาก นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
- บุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
- วิทยากรจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
- วิทยากรโดย อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
.
ในการนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง
และบุคลากรจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ทีม U2Tตำบลลำนางรอง) ได้เข้าร่วมประชุม หารือ แนวทางการบริหารจัดการขยะตำบลลำนางรองแบบมีส่วนร่วม
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

(ผู้อ่าน 320 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

นายก อบต.ลำนางรอง ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 วันที่ 17-06-2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ร่วมต้อนรับนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ในกิจกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  
กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 
โดยมีพัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สรรพากรอำเภอ ปลัดประจำตำบลลำนางรอง 
คณะอนุกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ณ ศาลาประชาคมบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง

(ผู้อ่าน 244 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 วันที่ 17-06-2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 + หมู่ที่ 7 วันที่ 16-06-2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 และบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือ บ้านฐานเจ้าป่า ม.12 วันที่ 16-06-2564


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
คณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โคกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ บ้านฐานเจ้าป่า โดย นายชัยนาท  ศิลป์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกันปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดแหล่ง แพร่ระบาดของเชื้อโรค lumpy skin ในโคกระบือของบ้านฐานเจ้าป่า  หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง  จำนวนคอกสัตว์  22 คอก 22 ครัวเรือน  โคกระบือ โคกระบือ 125 ตัว

(ผู้อ่าน 524 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองบอน หมู่8 และบ้านฐานเจ้าป่า หมู่12 วันที่ 15-06-2564


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 และบ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 189 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองโป่ง หมู่5 และบ้านเขากระเจียว หมู่13 วันที่ 14-06-2564


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 และบ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 14-06-2564


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย 
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินดิน(วทก.โนน​ดินแดง)
- นักศึกษาฝึกงาน 1 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวเอมอร  พละเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

(ผู้อ่าน 216 คน)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ2564 บ้านคลองหิน หมู่4 และบ้านคลองหินลาด หมู่9 วันที่ 11-06-2564


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 และบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 205 คน)

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 + หมู่ที่ 15 วันที่ 10-06-2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 388 คน)

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 + หมู่ที่ 10 วันที่ 09-06-2564


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 587 คน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 + หมู่ที่ 14 วันที่ 08-06-2564


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 ตำบลลำนางรอง
ตามกำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

http://www.lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=719&type_id=1

(ผู้อ่าน 189 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล แก่ นางสี สายวัน บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 14.30 น.
พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้พิการและยากไร้
แก่ นางสี สายวัน พร้อมครอบครัว 
ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทหาร ฉก.ทพ.26 , กิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดง , อบต.ลำนางรอง , ภาครัฐและเอกชน
และดำเนินงานโดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี , ฉก.ทพ.26 , อบต.ลำนางรอง(กองสวัสดิการสังคม) , และราษฎรจิตอาสาบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง
.
ในการนี้ นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง
ปลัดอำเภอโนนดินแดง กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จาก กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสม. และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมในพิธีฯ
.
ภาพโดย... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 348 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

การประชุมชี้แจงกำหนดการและแผนการออกพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.
การประชุมชี้แจงกำหนดการและแผนการออกพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางสาววิไลพร  เก่งเดช (แต้ม) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
และ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ พร้อมรับมอบป้ายโครงการและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
ภาพโดย นางสาวกรรัตน์  กาวกระโทก (เปิ้ล) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 218 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

คณะผู้บริหาร อบต.ลำนางรอง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
.
อบต.ลำนางรอง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ธงชาติ พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 285 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 07-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
โดยในวันนี้ นายพรศักดิ์ รัตนา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้มอบเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650

(ผู้อ่าน 434 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

อบต.ลำนางรอง ร่วมกับสาธารณสุข ประชุมหารือปิดเคส พร้อมเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ม.13 วันที่ 08-06-2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ร่วมกับ ทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ(MCATT) ร่วมกับ สสอ.โนนดินแดง รพ.สต.บ้านลำนางรอง และ อสม.
ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือปิดเคส พร้อมเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 
ซึ่งทีมสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตัวหลังรักษาหาย 
โดยประเมินความเครียดและให้คำแนะนำเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
ณ บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 250 คน)

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำนางรอง วันที่ 04-06-2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
.
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้แอพพลิเคชั่น KineMaster บนโทรศัพท์มือถือ
โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย... 
- นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
- นักประชาสัมพันธ์ และพนักงาน อบต.ลำนางรอง ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ
- ทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T ตำบลลำนางรอง โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยความร่วมมือ(MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง)
.
ทีมวิทยากร นำโดย ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์(ฝ่ายศูนย์วิจัย)
นายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ​เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายปฐม นิ่มหัตถา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรประกาศนียบัตร
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
.
ขอขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป