สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2564    คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 42
  10 ส.ค. 2564    ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 53
  10 ส.ค. 2564    การประเมินผลผู้นำองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 39
  10 ส.ค. 2564    การประเมินผลผู้นำองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39
  10 ส.ค. 2564    การประเมินผลผู้นำองค์การ การลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 40
  26 ก.พ. 2564    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง 40
  28 ม.ค. 2563    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง 41
  8 พ.ย. 2562    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2562 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน อบต.ลำนางรอง 41
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 684966 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน