สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 2
  23 มิ.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 23
  7 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 22
  7 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2555 16
  7 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2547 17
  7 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2555 16
  7 ธ.ค. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2547 16
  20 พ.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 113
  20 พ.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 91
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139099 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน