สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 65
  24 ม.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2565 65
  14 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ลำนางรอง 64
  11 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำนางรอง 65
  11 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ลำนางรอง 64
  15 มี.ค. 2564    บริการสืบค้นข้อมูลด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 66
  18 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 64
  22 ม.ค. 2564    งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 64
  9 พ.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2564 64
  30 มี.ค. 2563    รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999736 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน