สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 - 2566 118
  2 ส.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 102
  2 ส.ค. 2564    การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 105
  2 ส.ค. 2564    ประกาศการกำหนดโครงสร้างกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 97
  14 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อบต.ลำนางรอง 115
  14 พ.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ อบต.ลำนางรอง 126
  14 พ.ค. 2564    แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ลำนางรอง 123
  14 พ.ค. 2564    กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 110
  10 ก.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 103
  14 พ.ย. 2561    กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 115
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1268872 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน