สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) 2
  25 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 10
  27 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 15
  14 ส.ค. 2563    โครงการยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 20
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ อบต.ลำนางรอง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา(ตามเอกสารแนบ) 33
  24 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น(รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 67
  10 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 32
  10 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 31
  27 มี.ค. 2563    รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 30
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139087 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน