สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2563    การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 41
  24 มิ.ย. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 23
  21 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.2562 35
  1 ต.ค. 2562    รายงานการรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านทาง Social Network ของ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21
  27 มิ.ย. 2562    รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22
  1 ต.ค. 2561    รายงานการรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านทาง Social Network ของ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139095 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน