สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 41
  23 ธ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 117
  20 ส.ค. 2564    บันทึกสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่1/2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนางรอง(สัจจะวันละ 1 บาท) 165
  14 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ลำนางรอง 125
  5 เม.ย. 2564    การสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 107
  17 มี.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำนางรอง 104
  17 มี.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ลำนางรอง 118
  3 ก.พ. 2564    เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 103
  11 ก.ค. 2563    การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 210
  27 มิ.ย. 2562    รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 105
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1268841 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน