สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2563    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2563 16
  24 มิ.ย. 2563    คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2563 14
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2563 16
  23 มิ.ย. 2563    สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2563 24
  26 พ.ย. 2562    แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2563 22
  26 พ.ย. 2562    บันทึกขอความร่วมมือนำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ลำนางรอง ให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อราชการกรอกข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 20
  25 ก.ย. 2562    สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2562 22
  14 มิ.ย. 2562    ประกาศ อบต.ลำนางรอง เรื่อง ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต 18
  15 ม.ค. 2562    คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2562 18
  15 ม.ค. 2562    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2562 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 139126 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน