สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    รายงานผล สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ปีงบประมาณ 2564 41
  30 ก.ย. 2564    เว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 42
  7 ก.ย. 2564    รูปภาพแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 47
  4 มี.ค. 2564    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2564 45
  4 มี.ค. 2564    คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2564 41
  4 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2564 42
  4 ม.ค. 2564    ประกาศ อบต.ลำนางรอง เรื่อง ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต 2564 41
  25 ก.ย. 2563    รายงานผล สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ปีงบประมาณ 2563 41
  24 มิ.ย. 2563    คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2563 41
  24 มิ.ย. 2563    คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำนางรอง 2563 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 685050 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน