สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 38
  30 ก.ย. 2564    รายงานบันทึกการใช้โทรศัพท์ส่วนกลางของ อบต.ลำนางรองหมายเลข 044610201 ปีงบประมาณ2564 40
  21 ก.ย. 2564    การจัดการกระดานเสวนา ในเว็บไซต์ อบต.ลำนางรอง ตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้เว็บบอร์ด 38
  9 ก.ย. 2564    รายงานการรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านทาง Social Network ของ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 40
  13 พ.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ลำนางรอง 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 38
  11 พ.ค. 2564    ข้อมูลสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.ลำนางรอง 39
  25 พ.ย. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ลำนางรอง 2563 39
  19 ต.ค. 2563    ข้อมูลสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.ลำนางรอง 39
  7 ต.ค. 2563    รายงานการรับ-ส่งอีเมลเว็บไซต์(webmail) ของ อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 39
  2 ต.ค. 2563    รายงานบันทึกการใช้โทรศัพท์ส่วนกลางของ อบต.ลำนางรองหมายเลข 044610201 ปีงบประมาณ2563 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 684969 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน