สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2564    แฟ้มเอกสารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 38
  12 มี.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ลำนางรอง 2564 39
  12 มี.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2564 39
  11 ก.ย. 2563    รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการปล่อยน้ำชำระล้างจากห้องน้ำห้องส้วมลงถนนสาธารณะของหมู่บ้าน 39
  1 พ.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2563 39
  1 พ.ค. 2563    คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2563 39
  4 มิ.ย. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39
  4 มิ.ย. 2562    แบบฟอร์มกรอกหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน 47
  4 มิ.ย. 2562    คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 39
  7 ม.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2562 39

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 685048 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน