สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13
  4 มิ.ย. 2562    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2559 10
  4 มิ.ย. 2562    แบบฟอร์มกรอกหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน 10
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศผลการดำเนินงานศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2560 8
  4 มิ.ย. 2562    คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 10
  4 มิ.ย. 2562    คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง2559 8
  4 มิ.ย. 2562    รายงานการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 9
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 138905 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน