สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 65
  1 ต.ค. 2564    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 63
  8 ก.ย. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 64
  28 ม.ค. 2564    การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo 64
  20 ม.ค. 2564    คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนุญและการเลือกตั้ง 66
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 64
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 64
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 64
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 64
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999761 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน