สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 42
  8 ก.ย. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 41
  28 ม.ค. 2564    การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo 41
  20 ม.ค. 2564    คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนุญและการเลือกตั้ง 42
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 41
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 40
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 40
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 40
  11 ก.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 41
  3 ธ.ค. 2561    แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้พิการ จัดทำโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง 40
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 685010 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน