สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติ(ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) 4
  14 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ https://www.dlt.go.th/site/buriram 4
  12 ต.ค. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ บร 1918/2598 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย) 7
  25 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 14
  23 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน 33
  23 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 10
  23 ก.ย. 2563    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 11
  15 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 13
  11 ก.ย. 2563    ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง 15
  11 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 138883 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน