สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ผลงานของบุคลากร

อบต.ลำนางรอง ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) วันที่ 30-11-2563
    รายละเอียดข่าว :

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
และนางสาวดาวรรณ วุฒิยา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อยฯ
ณ ห้อง BB202(ชั้น2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)
ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มีการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563


.
ทีมงาน อบต.ลำนางรอง นำโดย...
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณัฐพงษ์ ดาษไธสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดาวรรณ วุฒิยา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
.
ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร
และขอขอบคุณทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จขององค์กรค่ะ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 

อบต.ลำนางรอง ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) วันที่ 30-11-2563
http://www.lamnangrong.go.th/user/show_p.php?news_id=266

อบต.ลำนางรอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย การฝึกอบรมแบบกลุ่มครั้งที่ 1 (Group training) ณ โรงแรมครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์ วันที่ 03-07-2563
http://www.lamnangrong.go.th/user/show_p.php?news_id=292

    เอกสารประกอบ : อบต.ลำนางรอง ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) วันที่ 30-11-2563
 
หนังสือเชิญประชุมรับฟังแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนSTMS โรงแรมอัลวาเรซ บร.
บันทึก รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อพท. ของ อบต.ลำนางรอง
จดหมายเชิญ 5 ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งที่ 1 แบบกลุ่ม (Group training) ณ โรงแรมครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์
กำหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แบบกลุ่ม (Group training) 5 ท่าน
แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แบบกลุ่ม (Group training) อบต.ลำนางรอง 5 ท่าน
หนังสือมอบหมาย การส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แบบกลุ่ม (Group training) อบต.ลำนางรอง 5 ท่าน
บันทึกรายงานการเข้าร่วม การฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แบบกลุ่ม (Group training) อบต.ลำนางรอง 5 ท่าน
หนังสือแจ้งกำหนดการฝึกอบรมพร้อมลงมือปฏิบัติ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 อพท.
จดหมายแจ้งกำหนดการฝึกอบรมพร้อมลงมือปฏิบัติ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 อพท.
กำหนดการฝึกอบรม ครั้งที่ 2-3 for gr training
แผนการฝึกอบรม ครั้งที่ 2-3 และการบ้านครั้งที่ 1
ข้อมูลละเลิงร้อยรู จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ วันที่ 14-07-2563 งาน อพท.
เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ
Coaching report ครั้งที่ 3_อบต ลำนางรอง
Pre verify report_อบต.ลำนางรอง
รายงานการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 และรายงานสิ่งที่ตรวจพบ 24-08-2563
หนังสือแจ้งกำหนดการทวนสอบ จาก อพท.
กำหนดการทวนสอบ อบต.ลำนางรอง จาก อพท.
หนังสือมอบหมาย แจ้งกำหนดการทวนสอบ
report รายการข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ อพท ปี 63_อบต.ลำนางรอง
รายงานผลการตรวจประเมิน มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อบต.ลำนางรอง 20-10-2563
PowerPoint งานนำเสนอ 20-10-2563
หนังสือแจ้งผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอบต.ลำนางรอง
(ร่าง) กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร
แผนที่สถานที่จัดงาน
หนังสือมอบหมาย ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร อพท.
อบต.ลำนางรอง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร อพท.
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว-อบต.ลำนางรอง2563 โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 793139 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน