สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
    รายละเอียดข่าว :

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02/1
แบบ ผ.02/1
แบบ ผ.02/1
แบบ ผ.02/1
แบบ ผ.02/1
แบบ ผ.02/1
ส่วนที่ 4
บันทึกการประชุมฯ
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999810 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน