สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลลำนางรองได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองได้ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรียบร้อยแล้ว

หากเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลลำนางรอง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเกิดข้อผิดพลาด หรือข้อทักท้วง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

    เอกสารประกอบ : จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 999786 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน