สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.ลำนางรอง ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) วันที่ 30-11-2563


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
และนางสาวดาวรรณ วุฒิยา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อยฯ
ณ ห้อง BB202(ชั้น2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)
ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มีการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี 2563
.
ทีมงาน อบต.ลำนางรอง นำโดย...
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ขณะนี้ย้ายไปปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี)
นายณัฐพงษ์ ดาษไธสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดาวรรณ วุฒิยา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
.
ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร
และขอขอบคุณทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จขององค์กรค่ะ

 

ท่านสามารถเข้าดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู "ผลงานของบุคลากร"
http://lamnangrong.go.th/news_ms.php?news_id=655&type_id=30