สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 07-12-2563


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมหมาย ปุเรนเต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และแจ้งข้อราชการให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบดังนี้
.
1.การเตรียมงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลำนางรองเกมส์" 
ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธ.ค.2563
จัดโดย... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
2.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง
3.การมอบหมาย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ร่วมจัดเตรียมสถานที่ โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำ 2563 
ณ แปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
4.ข้อราชการสำคัญอื่นๆ ประจำสัปดาห์

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650