สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มาตรการ ศพด.ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอก2


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต.ลำนางรอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย
ศพด.บ้านหนองเสม็ด 
ศพด.บ้านลำนางรอง
ศพด.บ้านโคกเพชร   
ศพด.บ้านคลองหิน 
ศพด.บ้านคลองโป่ง
ศพด.บ้านหนองบอน
ศพด.บ้านป่าไม้สหกรณ์
ให้ความสำคัญ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ โดยการจัดให้มีจุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม แยกของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของบุตรหลานให้แก่ผู้ปกครอง
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอบพระคุณภาพกิจกรรมจากท่านปลัด อบต. ท่านรองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง และคุณครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650