สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง และสมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 วันที่ 16-01-2564


นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสิริวัช มิ่งคะโน สมาชิกสภา อบต.ลำนางรอง หมู่ที่ 10
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ 53 บ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 ต.ลำนางรอง ซึ่งเป็นบ้านของนางดี ม่องกระโทก  เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุฯ ตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป