สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25-03-2564


วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายชูเกียรติ อั้นภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร  เก่งเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564
โดยนายสำราญ เการัมย์ นายวีระชัย  สีตะริสุ และนายพิมนต์ ชื่นพงษา พนักงานสำนักปลัด อบต.ลำนางรอง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

จัดโดย... งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
.
ภาพโดย... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650