สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง อบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท. ฯ" วันที่ 04-04-2564 ถึง 06-04-2564


วันที่ 4-6 เมษายน 2564 
หัวหน้า ศพด. ในสังกัด อบต.ลำนางรอง และบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของ อปท.
และการตีความวิธีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ สังกัด อปท. พ.ศ.2562
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด อปท."
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
.
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ อบต.ลำนางรอง ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่โพสต์ในหน้าเพจและอัลบั้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650