สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ธ.ก.ส.สาขาโนนดินแดง แสดงความขอบคุณ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้ส่งมอบเงินคืนในส่วนที่ ธ.ก.ส.จ่ายเกินมา... วันที่ 30-04-2564


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ได้รับรายงานจากนายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัด อบต.ลำนางรอง รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง ว่าในวันดังกล่าว ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ได้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง
และพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเกินมา
.
ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมของคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน จึงได้นำเงินในส่วนที่เกินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาโนนดินแดง
.
โดย ในวันนี้(30 เม.ย.2564)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง ได้แสดงความขอบคุณคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ที่ได้คืนเงินให้แก่ธนาคาร
ในกรณี ของ ศพด.บ้านคลองหิน ซึ่งได้เบิกเงินฯ แต่ธนาคารจ่ายเงินเกินกว่าสิทธิ โดยคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน ได้นำเงินส่วนเกินส่งคืน ธนาคาร ในวันเดียวกัน
.
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กล่าวว่า
"ในส่วนของคณะผู้บริหารก็ขอชื่นชมในความดีของท่านและขอให้ท่านเจริญในหน้าที่การยิ่งๆไปครับ"
.
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัด อบต.ลำนางรอง รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
"การทำความดี เหมือนการจุดเทียนเล่มเล็กๆไปในถ้ำอันมืดมน แสงที่เกิดขึ้น ย่อมมีประกายสวยงาม มนุษย์และเทวดา ได้เห็นต่างก็สุขใจ แม้อายุเทียนนั้นจะแสนสั้น แต่แสงสว่างนั้น ยังปรากฎในใจผู้ได้เห็นมิรางเลือน ขอให้การประพฤติที่ชอบธรรมนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เกิดผลบุญคุ้มครอง บุคลากรของ ศพด.คลองหิน ให้มีสุขภาพดี พ้นจากโรคภัยทั้งปวง มีทรัพย์พิมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยเถิด"
.
"ดิฉัน นางศศิพิมพ์ จันทร์อยู่จริง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กในนามของ ศพด.คลองหิน...ขอขอบพระคุณมากค่ะ..และคณะครูศพด.คลองหิน...จักประพฤติชอบและยึดคุณธรรม..ความถูกต้องเป็นที่ตั้ง..ตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ"
.
"เรียนคณะผู้บริหาร
ดิฉัน นางเสมอ เยี่ยมรัมย์ ตำแหน่ง ครู รักษาการหัวหน้าศูนย์ ในนามตัวแทนของคณะครู ศพด.คลองหิน..ขอขอบพระคุณ. และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงถึงหลักคุณธรรม..น้อมนำความดีเชิงประจักษ์ให้กับองค์กร..เรื่องความซื่อสัตย์. สุจริต ดิฉันในนามตัวแทน ศพด.คลองหิน..จักประพฤติปฏิบัติรักษาความดีไว้ตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ"