สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู-ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 06-05-2564


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลำนางรอง ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อรับทราบและทบทวนข้อราชการสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด

.
โดยในวันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ในนามคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ท่าน
1. นางสาวณัฐริการณ์ พรมหงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)
2. นายบุญช่วย เพ่งพิศ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สำนักปลัด อบต.)
.
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง 
1. นางเสมอ  เยี่ยมรัมย์  ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1)
2. นางกนกวรรณ  นาดี  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
3. นางสาวรัตนา นาคนวน  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
4. นางศศิพิมพ์  จันทร์อยู่จริง  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
เนื่องด้วย "เป็นผู้มีความประพฤติสุจริต ได้รับเงินจาก ธกส. สาขาโนนดินแดง เกินจำนวนที่มีสิทธิ์ได้รับ แล้วส่งคืนธนาคาร"
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน ในสังกัด อบต.ลำนางรอง ได้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโนนดินแดง 
และพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเกินมา
ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมของคณะครู ศพด.บ้านคลองหิน จึงได้นำเงินในส่วนที่เกินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาโนนดินแดง
การกระทำความดีในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในฐานะที่ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกคนใน อบต.ลำนางรอง สมควรยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีสืบต่อไป
.
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ อบต.ลำนางรอง https://www.facebook.com/687624531590650