สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลลำนางรอง วันที่ 25-02-2564


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง ได้จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกชมรมฯ รับทราบปัญหา แจ้งกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 และชี้แจงผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โดยมีสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จากทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน