สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง จัดกิจกรรมมอบแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา วันที่ 13-05-2564


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
กองสวัสดิการสังคม อบต.ลำนางรอง จัดกิจกรรมมอบแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
.
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรับแว่นตา โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ขอขอบคุณภาพจาก...
จ่าสิบตรีสุธิวัตร  ชาติบัญชาพร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม