สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 18-05-2564


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ขอขอบคุณภาพจาก...  นางสาวเอมอร พละเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.ลำนางรอง