สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายก อบต.ลำนางรอง นำทีม ลงพื้นที่เปิดสปอตประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19 หมู่ที่ 2 ต.ลำนางรอง วันที่ 20-05-2564


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
พร้อมด้วย
นางสาวกรรัตน์ กาวกระโทก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
และ นายนวการณ์ ยังงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ลงพื้นที่นำร่อง เปิดสปอตวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ(จุดคัดกรองโควิด-19) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์