สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 24-05-2564


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายสมบัติ บุญทะรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายพรศักดิ์  รัตนา  เลขานุการนายก อบต.ลำนางรอง
นายสุริยะ ศิลปมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

จากนั้น นายก อบต.ลำนางรอง แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์
ซึ่งได้กล่าวถึง กรณี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
.
เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 
- คณะผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ลำนางรอง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จาก อบต.ลำนางรอง นำอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 
บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 ตำบลลำนางรอง
- คณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดย อบต.ลำนางรอง ได้ให้ความร่วมมือ ในการประชุมหารือ และมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง อสม. เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
.
ทั้งนี้ นายก อบต.ลำนางรอง ได้เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการฯของจังหวัดบุรีรัมย์ และตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)กำหนด
โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนของ อบต.ลำนางรอง ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. D : Distancing เว้นระยะห่าง
2. M : Mask wearing สวมหน้ากาก
3. H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
4. T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
5. T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ
6. A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ 
.
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


"เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน"