สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช 28-05-2564


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ดังนี้
         - เวลา 10.30 น. นายอำเภอโนนดินแดง กราบนมัสการลาพระครูนิเทศธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ณ วัดโนนดินแดงใต้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
         - เวลา 11.00 น. นายอำเภอโนนดินแดง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ประกอบด้วย 
         1. พระสยามเทวาธิราช
         2. อนุสาวรีย์เราสู้
         3. ศาลเจ้าพ่อหนองหงส์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก... นายศิรสิทธิ์ แสนศิริ ปลัดอำเภอโนนดินแดง
.
.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นายบุญธรรม คงสุขมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ลำนางรอง
ได้เข้าพบ และมอบของที่ระลึก ในโอกาส นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ได้รับการแต่งตั้ง(โยกย้าย)ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอห้วยราช ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
.
.
*** กรมการปกครอง fanpage ***
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 287 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/dopafanpage/posts/5563071280433302
https://drive.google.com/drive/folders/1t68oqcT1YkUppVSDremgj4PkbIPvd-Lm?fbclid=IwAR1BaRp5q2Qa8kriq6l5Te60z7cpZaANxOTF9nNGGJ7GpNnrrUtlvfq-rEA
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/news/cate2/view739?fbclid=IwAR337KAsBmCbhGx7RaPAEMSD-j0IDEbqK61j5lC40vhx0bSjuMrlT1XQ6EM